O firmie

 

Świadczymy usługi na rzecz naszych Klientów zgodnie z Kodeksem i standardami zawodowymi Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomości oraz Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.  
   

 

Oferujemy profesjonalną obsługę w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przy sprzedaży, kupnie, wynajmie i najmie mieszkań, domów i gruntów. Kompleksowo przygotowujemy każdą transakcję.

 

Troszczymy się o klienta od momentu zgłoszenia zlecenia, aż do podpisania końcowej umowy. Nasza usługa obejmuje : sprawdzenie stanu prawnego, uzgadnianie warunków transakcji, doradztwo w kwestiach obrotu, wartości, lokalizacji, standardu nieruchomości.

Nasze Biuro Nieruchomości tworzą wykwalifikowani specjaliści, którzy profesjonalnie wykonują swoje obowiązki, ponieważ są one dla nich prawdziwą pasją i dostarczają mnóstwo satysfakcji.
Priorytetem dla nas jest zagwarantowanie Państwu pełnego wsparcia na każdym etapie współpracy. Pomagamy znaleźć wymarzone domy i mieszkania, a także odpowiadające oczekiwaniom działki, obiekty i lokale użytkowe.


Nasi Klienci to nie tylko osoby indywidualne, ale także Klient biznesowy.

Zapraszam do zapoznania sie z naszymi ofertami na stronie oraz do bezpośredniego kontaktu z biurem pod nr tel 75 641 32 42
 

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(`RODO`), niniejszym realizuję obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 RODO. Treść obowiązku dostępna jest poniżej.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:
Centrum Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze
Ul. S.Okrzei 23/3 , 58-500 Jelenia Góra

RODO

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(`RODO`).

Przetwarzanie danych osobowych

Centrum Nieruchomości Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w celu  przedstawienia ofert sprzedaży/kupna, wynajmu/najmu  nieruchomości, rozpatrzenia reklamacji oraz zapewnienia wykonania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (dane przechowywane są przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy).

Odbiorcy danych osobowych

Pracownicy Centrum Nieruchomości Sp. z o.o. upoważnieni do ich przetwarzania.

Osoby biorące udział w transakcji pośrednictwa nieruchomościami, notariusze oraz ich współpracownicy i pracownicy.

Dostawcy usług IT i hostingowych, biuro księgowe, kurierzy, poczta Polska.

Dostawcy usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Centrum Nieruchomości Sp. z o.o. roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przekazanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Centrum Nieruchomości Sp. z o.o. nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Prawa przysługujące zgodnie z RODO

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1.  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO)
  2.  sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych (art. 16 RODO)
  3.  usunięcia danych (`prawo do bycia zapomnianym`) (art. 17 RODO)
  4.  ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
  5.  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)
  6.  przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
  7.  wniesienia skargi do organu nadzorczego

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych Centrum Nieruchomości Sp. z o. o. jest dobrowolne ale konieczne w celu wykonania umowy. Odmowa podania danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić świadczenie pomocy przez Centrum Nieruchomości Sp. z o. o..

Państwa oświadczenia

Korzystanie z usług Centrum Nieruchomości Sp. z o. o. jest równoznaczne z Państwa oświadczeniem oraz zapewnieniem Centrum Nieruchomości Sp. z o. o., że jest Pan/ Pani uprawniony/ uprawniona do przekazania Centrum Nieruchomosci Sp. z o. o. danych osobowych osób trzecich (pozyskanie danych od osoby, której dane nie dotyczą w rozumieniu art. 14 RODO), a podane przez Pana/ Pani dane osobowe (zarówno Pana/ Pani, jak i osób trzecich) są prawidłowe i kompletne

 

 

ZNAJDŹ OFERTY

nieruchomość

typ transakcji

Miejscowość

Dzielnica - osiedle

cena (zł)

powierzchnia (m2)

ilość pokoi

symbol

notatnik jest pusty

Centrum Nieruchomosci Jelenia Góra
pokaż notatnik z ofertami